Välkommen till Hallands Väderö Segelsällskaps Hemsida.

Välkommen till 

Hallands Väderö Segelsällskaps 

hemsida. 

I menyn till vänster kan du botanisera runt och hitta det mesta som föreningen står för.

Är du inte medlem så titta i menyn till vänster hur det går till!

HVSS på facebook  

Hallands Väderö är en plats som många människor söker sig till. En betydande del av dessa är båtfolket. Hallands Väderö Segelsällskap bildades 1967 och sidan kommer att beröra våra aktiviteter mm.


Sidan uppdaterad 2023-05-09 

Ann
Styrelsen

HVSS styrelse 2022.

Ordförande Bengt Törnqvist 

Kassör   Christina Törnqvist 

Sekreterare Ann Markow  

samt de ordinarie ledamöterna

John Asschier och Rickard Törnqvist

Suppleanter är Jesper Cederhage och Malin Gustavsson