Årsmöte 2017

Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 i BBSS klubbstuga var förhållandevis välbesökt.

De sedvanliga valen gjordes och nya ordföranden Bengt Törnqvist berättade om de nya mooringarna som kommer att möta oss i Kapellhamn till sommaren om allt går som det ska. Du kan se ett av exemplaren av dessa mooringar på bordet hitom sjökortet över ön. Ringarna är handsmidda och är gjorda så att de ska likna de gamla som finns kvar och kommer att fästas på ställen som gör att besökande båtar ska slippa att använda bergskilar att förtöja med. Det är väldigt svårt att hitta bra sprickor i klipporna till bergskilarna och det är lätt hänt att man spräcker klipporna vid användning av dessa.

Det enda som beslutades, förutom ordförande, justerare, styrelseledamöter och revisorer, var att medlemsavgiften kommer att höjas till 2018. Då kommer avgiften att vara 100 kr/medlem/år. Anledningen till detta är att föreningen de senaste åren gjort minusresultat och med hjälp av denna höjning kan vi balansera ekonomin på ett bättre sätt.