Coustgard

Sommar 2009 var kustbevakningen på "bettet". Ett av besöken var natten mellan 19/20 aug, då undertecknad låg ankrad i Sandhamn.

2009-08-19 var stranden okuperad av båtar + vattenskoter körning i bukten.

Det är för mig obegripligt att några ankrade segelbåtar blir bortkörda den tidiga morgonen 2009-08-20. Personligen blev jag inte drabbad eftersom jag då var i land....så jag låg kvar.

Thomas.

Foto Thomas Johansson.

Hänsynsområde

Min förhoppning är att ankarförbudet snart är ett minne blott. Även att ön kan bli ett "Hänsynsområde" (Se länk vad det betyder) http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/amnen/Miljoskydd/Projekt/Hansynsomraden_ny/index.htm

Thomas.

Denna skotern gjorde sladdkonster alldeles intill stranden på eftermiddagen 2009-08-19. Vad var ni då???????....Coustgard!!!! Foto. Thomas Johansson